HODNOSTI A BODOVACÍ SYSTÉM

Aby to všechno nebylo jen tak, používáme v oddíle systém hodností a bodování podle různých kritérií. Bodovací systém je od školního roku 2022/2023 veřejný, členové i jejich rodiče mohou průběžně sledovat aktuální stav, včetně poslední návštěvy oddílu (oddílová schůzka, víkendová akce…) přímo tady, v sekci Karty členů 🙂

JAK TO FUNGUJE?KARTY ČLENŮ

JAK TO FUNGUJE?

PŘIJÍMAČ 🗼

Každý nový člen musí projít tzv. přijímačem, tedy oficiálním přijetím do oddílu. Přijímač pořádáme vždy na jaře na naší táborové základně a účast nováčků je na ní zásadní, aby mohli získat první hodnost a podle výkonu a znalostí se v průběhu dalších akcí mohli posouvat dál.

BODOVÝ SYSTÉM 🎯

Za každou akci, které se zúčastní, dostávají naši členové od vedoucích body v těchto kategoriích:

Pozitivní body: docházka, hry, praktické ukázky, teoretické znalosti

Negativní body: nevhodné chování, používání mobilního telefonu, nedodržování pravidel fair-play, nevhodný slovník

Všechny body se následně promítají do celkového hodnocení, které má vliv na posuzování možnosti posunu na další hodnost. Jsou také jakýmsi orientačním prostředkem pro rodiče :).

HODNOSTI 🎖

V našem oddíle funguje dlouhodobý hodnostní systém. Pro posun v hodnosti je třeba splnit náročně požadavky – třeba teoretický test a praktickou zkoušku. Všechny požadavky jsou založené na dovednostech a znalostech, kterým se učíme po celý rok. Udělování hodností probíhá každoročně na letním táboře u slavnostního ohně.

PŘEHLED HODNOSTÍ – TAK, JAK JDOU ZA SEBOU

VOJÍN

SVOBODNÍK

DESÁTNÍK

ČETAŘ

ROTNÝ

ROTMISTR

NADROTMISTR

ŠTÁBNÍ ROTMISTR

PODPRAPORČÍK

PRAPORČÍK

NADPRAPORČÍK

ŠTÁBNÍ PRAPORČÍK

PODPORUČÍK

PORUČÍK

NADPORUČÍK

KAPITÁN

MAJOR

PODPLUKOVNÍK

PLUKOVNÍK

BRIGÁDNÍ GENERÁL

GENERÁL MAJOR

GENERÁL PORUČÍK

ARMÁDNÍ GENERÁL

KARTY ČLENŮ

body a hodnosti po týmech, řazeno podle celkového počtu bodů

ČERVENÝ TÝM

Celkem bodů: {{totalPoints}}

{{name}} {{surname}}
naposledy viděn: {{lastMeetDate}}
HODNOST
{{rank}}
{{rank}}
ZÍSKANÉ BODY: {{totalPoints}}
pozitivní
docházka
hry
praktická
teorie
{{pointsDochazka}}
{{pointsHry}}
{{pointsPractical}}
{{pointsTeorie}}
Celkem: {{totalPositive}}
negativní
chování
mobil
fair-play
slovník
-{{pointsMobil}}
-{{pointsChovani}}
-{{pointsFairPlay}}
-{{pointsSlovnik}}
Celkem: {{totalNegative}}

MODRÝ TÝM

Celkem bodů: {{totalPoints}}

{{name}} {{surname}}
naposledy viděn: {{lastMeetDate}}
HODNOST
{{rank}}
{{rank}}
ZÍSKANÉ BODY: {{totalPoints}}
pozitivní
docházka
hry
praktická
teorie
{{pointsDochazka}}
{{pointsHry}}
{{pointsPractical}}
{{pointsTeorie}}
Celkem: {{totalPositive}}
negativní
chování
mobil
fair-play
slovník
-{{pointsMobil}}
-{{pointsChovani}}
-{{pointsFairPlay}}
-{{pointsSlovnik}}
Celkem: {{totalNegative}}

ČERVENÝ TÝM

Celkem bodů: {{totalPoints}}

{{name}} {{surname}}
naposledy viděn: {{lastMeetDate}}
HODNOST
{{rank}}
{{rank}}
ZÍSKANÉ BODY: {{totalPoints}}
pozitivní
docházka
hry
praktická
teorie
{{pointsDochazka}}
{{pointsHry}}
{{pointsPractical}}
{{pointsTeorie}}
Celkem: {{totalPositive}}
negativní
chování
mobil
fair-play
slovník
-{{pointsMobil}}
-{{pointsChovani}}
-{{pointsFairPlay}}
-{{pointsSlovnik}}
Celkem: {{totalNegative}}